700 delegats i delegades del Baix Llobregat-Alt Penedes-Anoia-Garraf s’apleguen a Palleja en reconeixement  a CCOO com a primera força sindical

La FSC va participar amb una nodrida representació

L’acte va comptar amb la presencia de Toni Mora, Joan Carles Gallego i Ignacio Fernández Toxo.

Va iniciar el míting l’Alcaldessa de Palleja Ascensió Ratia, que va reconèixer la feina sindical realitzada per CCOO a la comarca.

Posteriorment 6 delegades van defensar la necessitat de feminitzar el sindicat.

A continuació va intervenir Toni Mora, posant l’accent en la importància i el pes sindical de la Unió Intercomarcal, amb 28.000 afiliats i afiliades.

Seguidament representants del diferents rams van relatar la feina que s’ha fet a les eleccions sindicals i que ens han portat a obtenir el millor resultat de la historia.

Joan Carles Gallego, que va demanar la presència a l’escenari dels secretaris generals dels Rams, va ressaltar que som el primer sindicat de la comarca, de Catalunya i de tot l’Estat, i això es una gran responsabilitat. Aquesta força que ens han donat els companys i companyes l’hem de traduir en propostes als convenis, concertació social i negociació col·lectiva, amb transparència i compromís, donant comptes de la nostra feina.

Ignacio Fernandez Toxo remarco que por sexta vez consecutiva CCOO ha ganado las elecciones sindicales, y que no hay que olvidar que el sindicato es una herramienta para defender las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. A CCOO han intentado borrarlo del mapa porque somos la última barrera para frenar los avances sociales. El país es más pobre que en el 2007, pero no todo el mundo se ha visto empobrecido de la misma manera, hay un problema de distribución de la riqueza. A pesar que crece el PIB, no todo el mundo se beneficia de la misma manera. La reforma laboral, del 2010 y 2012 han venido a degradar la contratación laboral y la crisis ha dejado graves secuelas. CCOO tiene que ganar lugar en la empresa, en la calle, en la sociedad para influir en la política. Es fundamental recuperar la idea de la solidaridad. Es fundamental que se mejore substancialmente el salario mínimo (SMI), para mejorar el fondo de pensiones y mejorar los niveles retributivos. Tenemos que organizar una potente movilización para situar el SMI en los niveles de los países de nuestro entorno europeo. Tenemos que recuperar la preponderancia del convenio colectivo del sector sobre el convenio de empresa. Hay que eliminar el contrato de emprendedores. Hay que recuperar la opción del trabajador en el despido improcedente. Hay que legislar a favor de la igualdad de género y contra la violencia machista.

El acte va finalitzar amb La Internacional  i El Cants del Segadors. La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO del Baix Llobregat informa a la OTG de Sant Feliu de Llobregat

La FSC ha participat a la campanya informativa dels treballadors i treballadores en atur del Baix Llobregat.

Aquest cop  ha estat  a l’oficina de la OTG de Sant Feliu de Llobregat, en col·laboració amb la Unió Intercomarcal de CCOO.

Es va donar informació sobre la prestació contributiva per atur, el subsidi d’atur i els 8 punts d’informació de CCOO per a persones aturades, ubicats a les seus de la Unió Intercomarcal.

Periòdicament aquesta tasca es fa en cada una de les OTGs de les 4 comarques que conformen CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf. 

Març 2016
Victoria de CCOO a les eleccions sindicals d’AENA

Amb 251 vots de treballadors i treballadores, CCOO d’AENA de l’aeroport de Barcelona, ha assolit la majoria del Comitè d’Empresa.

Dels 21 representants que conformen la representació sindical, 10 delegats i delegades  han estat membres de les candidatures  de CCOO.

La participació electoral del personal ha estat del 69%.

Tot i la gran retallada de plantilla i la pèrdua proporcional de representants sindicals en el Comitè, els delegats i delegades de CCOO  han aconseguit millorar els resultats electorals de 2012.  

Una bona feina que ha tingut el reconeixement per part dels treballadors i treballadores.

Març 2016


CCOO guanya les eleccions sindicals a “AENA Centro de Control”

Amb una participació del 88% dels treballadors i treballadores, CCOO ha obtingut 4 delegats i delegades del 9 que composa la representació sindical a AENA Centro de Control.

Desprès d’una considerable reducció de plantilla, un ERO, i la conseqüent reducció de la representació sindical ( de 13 delegats i delegades  a 9 ), la majoria de companys i companyes han donat la seva confiança a les candidatures de CCOO.

Felicitem  a les candidates i candidats de CCOO que han treballat per assolir uns molt bons resultats electorals.

Març 2016

Formacio sobre negociació colectiva a Cornellà de Llobregat i Vilafranca del Penedes 

Els dies 16 de febrer i 3 de març a Cornellà de Llobregat i 18 de febrer i 1 de març a Vilafranca del Penedès, s'han realitzat unes Jornades sobre Estratègies Negociadores per a Sindicalistes, organitzades pel nostre Sindicat Intercomarcal FSC-Ballapag, que tenen com a objectiu millorar les habilitats en el procés negociador de les delegades i delegats.

El contingut de les jornades ha estat analitzar l'origen del conflicte laboral, els conceptes, estils i models de negociació, la participació del conjunt de treballadors i treballadores, i també s'han realitzat supòsits pràctics i treball en grups.

 

Aquestes Jornades han estat impartides pel company Juan López Lafuente, expert en Negociació Col·lectiva, que ha ocupat diversos càrrecs vinculats amb el tema en el nostre Sindicat.

En aquestes sessions han participat més de 50 delegats i delegades.

Març 

Assemblea de delegats i delegades de l’administració local del Baix Llobregat

Una vintena de representants sindicals de CCOO del Baix Llobregat han participat de l’assemblea de delegats i delegades a Cornella de Llobregat.

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

Aquesta assemblea es repetirà a les altres tres comarques de la FSC, anoia, Alt Penedès i Garraf.

Febrer 2016

 
La FSC de la Anoia amb la iniciativa legislativa popular

Els delegats de CCOO de la FSC, van sortir a recollir signatures per la iniciativa legislativa popular per la prestació d’ingressos mínims.

L’acció també es va portar a terme a Vilanova i Cornellà de Llobregat, i sota el lema “rescatar les persones” i “combatre la desigualtat”

febrer 2016 

CCOO guanya les eleccions sindicals a Montserrat Operador Logístico, S.L.

Amb un 70% de participació, els treballadors i treballadores de l’empresa Montserrat Operador Logístico de Sant Sadurní D’Anoia han donat la totalitat del comitè d’empresa a la candidatura de CCOO.

L’empresa de transports, de la comarca de l’Alt Penedès, te un comitè d’empresa de 5 representants.

Gener 2016

CCOO assoleix la representació sindical al Port d’Aigua Dolç de Sitges

Amb el 95% dels vots, CCOO ha assolit la representació sindical de l’empresa Port Aigua Dolç Sitges, S.A. de la comarca del Garraf.

Desprès de 12 anys la nova delegada de CCOO serà la portaveu dels seus companys i companyes.

Felicitem a la delegada la feina feta, que ha permès capgirar el resultat electoral i guanyar les eleccions sindicals.

gener 2016
CCOO es el sindicat més votat a les eleccions sindicals de Autobuses Mohn, S.L. de Viladecans

Amb una participació del 86% del cens electoral, el personal de Autobuses Mohn ha votat majoritàriament la candidatura de CCOO.

Dels 345 vots emesos, 146 han anat pels nostres delegats, trencant  la majoria absoluta que fins ara ostentava el sindicat ugt.

D’aquesta manera CCOO millora el resultat obtingut en les anteriors eleccions sindicals, quedant amb 5 delegats. La resta de sindicats han obtingut 6 delegats ugt i 2 cgt.

Felicitem als companys i companyes de CCOO per la feina feta i la important  millora de la seva afiliació. 

Desembre 2015
CCOO guanya les eleccions sindicals a l’empresa  LESMA de l’aeroport del Prat

Els 9 delegats i delegades del Comitè d’Empresa de LESMA han estat escollits de la candidatura de CCOO.

Amb una plantilla de 94 treballadors i treballadores l’empresa de hanling LESMA, forma part del grup d’empreses de Ryanair, i te la  seu operativa a la Terminal 2  de l’aeroport del Prat de Llobregat.

La plantilla de l’empresa ha experimentat un creixement important en els últims 4 anys que ha permés passar de 3 delegats/des, a un comitè de 9 representants sindicals, tots ells de CCOO .

Felicitem als delegats i delegades, que amb el seu treball sindical, han guanyat la confiança dels companys i companyes
CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Capellades, de la comarca de l’Anoia

Amb un 92% de participació, els treballadors i treballadores han tornat a donar la confiança a la candidatura de CCOO.

Desprès de 12 anys, els tres delegats/des portaran les sigles de CCOO.

La bona feina ha confirmat un magnífic resultat electoral, per CCOO i pel personal municipal de Capellades.  


Curs de conducció per Policies locals de la BLLAPAG 

Un total de 32 policies afiliats a CCOO van participar els dies 4 i 20 de novembre en un curs de Tècniques de Conducció policial: evasives i de protecció, que es va fer a les instal·lacions de Can Padró a Castellbell i el Vilar.

Aquest curs ha estat organitzat per la FSC- BLLAPAG dins el pla AFEDAP 2015 i anava adreçat a personal de l’administració local.

En aquest ocasió hi han participat policies de 15 ajuntaments de l’àmbit territorial del BLLAPAG.

Desde CCOO s'intentarà realitzar aquets cursos l'any 2016, per aquells afiliats i afiliades que no hagin pogut participar en aquesta convocatòria.  

Tots els participants han coincidit en manifestar que el curs ha satisfet les seves expectatives. 

Novembre 2015

CCOO  guanya les eleccions sindicals a DEIXALLES I TRANSPORTS ANGEL PLAZAS, S.A.

Despres de 12 anys els treballadors i treballadores de l’empresa de transports Angel Plazas, han tornat a revalidar la majoria absoluta de CCOO del seu comité d’empresa.

Amb una plantilla de 70 persones, han votat el 80% de la mateixa.

Una bona atenció als treballadors i treballadores, i una bona comunicació de la feina realitzada ha permet renovar la majoria de CCOO.  

novembre 2015

L’afiliació de CCOO de Catalunya ha validat la signatura de l’Acord Inteprofessional de Catalunya (AIC)

CCOO ha sotmès a consulta de l’afiliació el (pre)Acord interprofessional de Catalunya (AIC) negociat per patronals i sindicats. Aquest pretén desenvolupar el marc català de relacions sociolaborals, potenciant l’articulació de la negociació col·lectiva a Catalunya, i impulsar instruments i iniciatives per a una millor regulació de les relacions laborals mitjançant la negociació i l’acord. 

El gran objectiu de l’AIC és disposar d’un instrument estratègic per fer front a la reforma laboral, en especial, combatre els intents d’afeblir la negociació col·lectiva, evitant el bloqueig i la pèrdua de vigència dels convenis, i introduir límits a la unilateralitat que la reforma atorga als empresaris en determinats aspectes, en especial inaplicacions, flexibilitat i lliure disponibilitat. El 2015 la negociació col·lectiva a Catalunya afectarà a 167 convenis sectorials que regulen les condicions laborals de més de 1.000.000 de treballadors i treballadores.

CCOO assumint els compromisos adquirits a l’Assemblea Sindical Oberta ha fet un procés de debat i consulta interna entre l’afiliació. S’ha realitzat mitjançant assemblees d’afiliats i afiliades i per primer cop s’ha obert  també un procés de consulta “on line” i una bústia oberta per a resoldre dubtes i recollir propostes i suggeriments. En aquest procés han participat 11.300 persones  de les quals 4.562 ho han fet de forma telemàtica. El resultats globals de la consulta han validat per una gran majoria  (80% a favor, un 7% en contra i un 13% d’abstencions) la signatura de l’Acord. 

Organitzacions sindicals més representatives 

L’AIC el signen les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya. La representativitat ve determinada pels resultats de les eleccions sindicals que també determina la composició de les meses negociadores dels convenis col·lectius. 

La representació sindical a Catalunya a 31 d’octubre de 2015 és la següent:

TOTAL DELEGATS/ES

CCOO

UGT

USOC

CGT

CSC

CSIF

ALTRES

49.617

100%

20.570 41,46%

19.571 39,44%

2.348 4,73%

1.254 2,53%

239 0,48%

516 1,04%

Agrupa sindicats d’àmbit d’empresa i sector

novembre 2015


CCOO  guanya les eleccions sindicals a BLAU TV, la televisió de la comarca del Garraf

Els 26 treballadors i treballadores dels Canals de comunicació de premsa i televisió de la comarca del Garraf, han donat la seva confiança a la candidata de CCOO a les eleccions sindicals.

L’empresa que difond la informació a traves de Canal Blau, televisió i radio, esta  ubicada a Vilanova i la Geltrú.

novembre2015

La FSC del bllapag va participar a l’acte de reconeixement a l’afiliació a Palleja, Baix Llobregat 

El passat dissabte, a la sala Pal·ladius de Pallejà, es va celebrar la trobada sindical de la FSC, per  valorar l'acció sindical duta a terme per les diferents seccions sindicals de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Catalunya, i per retre homenatge als companys i companyes  amb més de 25 anys de militància a CCOO, així com a aquells companys i companyes que per raons diverses han deixat d'estar en la primera línia de l'acció sindical.

Més de 300 afiliats i afiliades van gaudir d’una jornada de militancia i records sindicals. Un dels que van rebre el reconeixement va ser el nostre company Jacinto Montero de la secció sindical de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat.

Una gran paella va posar el punt i final a l’acte.


novembre 2015


La FSC del BLLAPAG convoca mobilitzacions a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

CCOO impulsa una campanya de mobilitzacions davant la negativa reiterada de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de convocar la Mesa General de Negociació per desenvolupar importants matèries de contingut laboral acordades i compromeses en el vigent conveni col·lectiu/pacte de condicions. 

Entre elles estan la realització d’una valoració dels llocs de treball, que ordeni i reculli la realitat de les funcions i responsabilitats de cada treballador/a municipal, la creació d’una Comissió de Formació, que de manera negociada impulsi i estimuli la formació del personal municipal, per adaptar-se i respondre de manera més efectiva als nous reptes i necessitats dels serveis públics, o l’aprovació de les Bases Generals que han de regular tant els processos de selecció de nou personal com els processos de provisió de llocs de treball i promoció professional. 

No podem entendre i menys acceptar el menyspreu dels responsables municipals als acords pactats, a la representació dels treballadors i treballadores i -conseqüentment- al conjunt de la plantilla municipal. 

És per això que el proper dimarts 24 de novembre, a les 18.00 hores, hem convocat una concentració de protesta davant el Ple municipal, com inici d’una campanya de mobilitzacions que no descarta l’exercici d’actuacions administratives i judicials.

 

 Novembre 2015


Formació pels delegats i delegades de l’Administració Local

El dia 11 i 17 de  novembre es van fer unes jornades formatives a la seu de CCOO de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú respectivament, adreçat a delegades i delegats dels ajuntaments i consells comarcals de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

La jornada va anar a càrrec de  Salva Lara.

Novembre 2015
La FSC del BLLAPAG en solidaritat per les victimes de l’atemptat de Paris

Els delegats i delegades de CCOO a la seu de Cornellà de Llobregat, van mostrar la seva solidaritat amb 5 minuts de silenci amb els treballadors i treballadores francesos i expressar-los el seu sincer condol.

Com ha expressat el Secretari General de la Confederació Europea de Sindicats, la lluita contra el terrorisme significa treballar per la democràcia, la pau, la justícia social i condicions de treball i de vida dignes per a tothom.

Novembre 2015

La FSC del BLLAPAG a l’Assemblea Sindical Oberta de Sant Adrià del Besòs

Mes de 1.100 delegats i delegades de CCOO van votar en assemblea les prioritats de l’actuació del sindicat pels propers anys.

Suspendre d’afiliació  totes les persones per corrupció o assetjament sexual, revertir la reforma laboral, prioritzar la lluita contra el treball digne i la precarietat, millorar el funcionament de l’assessorament sindical i jurídic i realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals, son les 5 prioritats que CCOO ha concretat desprès de 7 mesos de participació de l’afiliació en assemblees i consultes.   

La presentació de cada un dels eixos va anar a càrrec delegats i delegades d’empreses com E-Dream, Valeo, Intervenció social, ...

L’acte el va cloure  Joan Carles Gallego apel·lant a  recuperar unes condicions laborals i socials dignes per tots els treballadors i treballado0res, reivindicant un sindicalisme més participatiu per tothom, i aposta per una organització amb els valors de la transparència, la solidaritat, la ètica del compromís i la militància.

Novembre 2015
La FSC del BLLAPAG organitza un curs per millorar en treball en equip 

Avui ha començat a CCOO de Cornellà de Llobregat el “Curs per millorar la cohesió d’un equip de treball”, organitzat per la FSC del BLLAPAG. 

Aquest Curs, impartit per Santi Barreras, compta amb la participació de 15 membres de Comitès i Juntes de Personal d’alguns dels Ajuntaments més importants del Baix Llobregat. 

Tindrà 12 hores de durada, repartides en 2 sessions (15 i 23 d’octubre), i s’inscriu en el marc de l’Afedap (Formació Contínua per treballadors/ores de l’Administració Pública).

L’objectiu del Curs és millorar el treball en equip de les Seccions Sindicals, Juntes i Comitès, les tècniques del treball en col·laboració, millorar l’eficàcia i fomentar el clima de relacions adequat per l’èxit del treball de l’equip.

octubre 2015
L’Ajuntament de Rubió i l'Ajuntament de Veciana, de la comarca de l’Anoia, s’adhereixen al Conveni Marc

CCOO ha signat amb l’Ajuntament de Rubió i el de Veciana el Acord  comú de les condicions pels empleats  dels ents públics de Catalunya.

Aquest conveni marc afecta a tots aquells municipis, corporacions,  patronats i entitats de caràcter públic, que no tinguin conveni propi i no superi els 20.000 habitants.

Amb l’adhesió a l’Acord tambe s’ha signat l’aplicació del  Real Decreto Ley  10/2015, que afecta als assumptes propis dies de vacances, en aplicació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

octubre2015 


CCOO del Baix Llobregat dona suport a la manifestació  pel conveni de transitaries i duaners

El sector de transitaries i duanes de CCOO s’està mobilitzant per la defensa del conveni col·lectiu i el desbloqueig de la negociació.

La patronal enrocada en postures immobilistes, no vol avançar en les condicions laborals del treballadors i treballadores.

Avui dia 13 han començat les mobilitzacions que tindran continuació els dies 15 i 20 d’octubre, davant les empreses del sector al ZAL i al Polígon Pratenc  del Prat de Llobregat i Barcelona.

Octubre 2015“Vota donde más les duele”, amb aquesta frase CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a Ryanair

 

Els delegats i delegades de CCOO han passat de ser una representació sindical insignificant al Comitè d'Empresa, a ostentar el 100% de la representació.

  

Amb una participació del 97% de la plantilla de torn, el personal de l'empresa aeronàutica ha donat la seva total confiança als 9 delegats i delegades de CCOO.

Una feina valent i de defensa dels drets del treballadors i treballadores ha permès obtenir aquest resultat electoral que ha girat completament el que hi havia anteriorment.

 

Felicitem als companys i companyes de CCOO que han fet un gran esforç de militància sindical.

octubre 2015 Assemblea de delegats i delegades de l’administració local al Baix Llobregat

Una trentena de delegats i delegades de CCOO dels diferents Ajuntaments del Baix Llobregat, han participat a l’assemblea de l’administració local celebrada a Cornellà de Llobregat.

Amb la participació dels ponents Salva Lara, Enric  Quilez i el coordinador del sector Gabriel Tinoco, s’han tractat temes com la recuperació de la part proporcional de la paga extra, ( Real Decreto 10/2015), la recuperació dels assumptes propis, i  els dies addicionals de vacances per antiguitat a l’empresa.

Així mateix s’ha explicat el Projecte de Llei de Pressupostos General de l’Estat de 2016, les diferents oportunitats d’ocupació que es creen, i la cobertura de la tasa de reposició a les administracions públiques.

Miguel Garrido de l’Agrupació de Policia ha exposat com esta el tema de la jubilació anticipada pel col·lectiu, el reglament sancionador i el codic d’ètica dels cossos policials de Catalunya.

L’assemblea de Cornellà s’inscriu dins d’un conjunt de trobades amb els delegats i delegades de la FSC per tal d’informar sobre l’afectació de la legislació del govern central. 
Assemblea de delegats i delegades de l’administració local  a Vilafranca del Penedès

Els delegats i delegades dels Ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès han estat convocats en assemblea al local de CCOO de Vilafranca del Penedès.

Prop d’una vintena de representants sindicals han estat informats sobre l’afectació del Reial Decret 10/2015 sobre el nou règim disciplinari de la policia local, la recuperació de la part de la paga extra, i la recuperació dels dies d'assumptes propis.

Així mateix s’ha informat sobre el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.

Properament es celebraran altres assemblees al Garraf, Baix llobregat i Anoia.

Setembre 2015CCOO guanya les eleccions sindicals al Club de Golf Terramar de Sitges

Amb la participació del 90% de la plantilla, els treballadors i treballadores del Club de Golf Terramar, han triat al delegat de CCOO Manuel Martinez el seu representant sindical.

Per tercera vegada consecutiva CCOO ha renovat el mandat.

L’empresa Club de Golf, ha signat un conveni col·lectiu propi, malgrat les dificultats i la  situació de l’empresa.

Felicitem la feina realitzada i els bons resultats sindicals obtinguts

Setembre 2015CCOO celebra la jornada del treball digne a Terrassa

Amb una assistència de més de 400 treballadors i treballadores, CCOO va celebrar a Terrassa, en un acte lúdic i reivindicatiu, la jornada del treball digne.

Durant l’acte van participar els responsables territorials del sindicat i el secretari general de CCOO  Joan Carles Gallego. Van participar representants de les empreses en crisi, Valeo, Solvay, geriatria, Vodafone,...i es van donar reconeixements als afiliats i afiliades amb més antiguitat.

L’acte finalitzà amb l’actuació del grup musical Radio Vintage Club.

Setembre 2015
CCOO guanya les eleccions sindicals a l’Escola de Música d’Igualada

Amb una plantilla de 74 treballadors i treballadores, l’Escola Municipal de Música d’Igualada ha celebrat les seves eleccions sindicals. Pel número de treballadors, li corresponien 5 representants sindicals, que desprès de la feina realitzada pels anteriors representants, el conjunt de la plantilla ha tornat a donar el 100% de la seva confiança a la llista de CCOO. El nostre sindicat tornarà a tenir els 5 delegats i delegades. Donem la enhorabona als representants sindicals de l’Escola de Música.  

Setembre 2015


CCOO guanya la sentència d’un treballador per negar-se a la vigilància de la salut

El Gabinet Tècnic de Jurídic de CCOO de Tarragona ha guanyat la demanda interposada contra l’empresa FCC de Reus.

FCC va acomiadar a un treballador per negar-se a la vigilància de la salut.

El jutge determina la nul·litat de l’acomiadament  i una indemnització de 3.000€ per danys morals. Es important la valoració que es fa en els apartats que fan referència a voluntarietat, dret d’ intimitat, requisits, etc.

Es important aquesta sentència perquè crea jurisprudència sobre aquest tema.

Cliqueu aquí per veure la sentència.

Setembre 2015


 

La FSC del Baix Llobregat se suma a la ofrenda a Garcia-Nieto

El 23 de Julio de hace 21 años fallecía Joan N. García-Nieto, jesuita, y miembro de CCOO.

En un acto celebrado en Cornellà de Llobregat, delante del monumento a su figura, delegados y delegadas de CCOO le rindieron homenaje.

Fue un referente para el Baix Llobregat y una  persona irrepetible, que se integró en Cornellà. Fue la persona necesaria en momentos duros de la dictadura, como cuando había muertos por la represión y realizábamos aquellos funerales en alguna de las parroquias de Cornellà, muchas veces con la policía esperando en la puerta, por lo que había que montar un cinturón de seguridad, para que no se lo llevaran. Nos enseñó sindicalismo, los rudimentos de la democracia, la lucha políticay social. Entendió a la juventud, la lucha por la liberación de la mujer, nos dejó claro su concepto sobre lo que significaba EL MERCADO TOTAL, abogó ya por la Renta Básica. Al mismo tiempo fue el mentor de la Comunidad Cristiana de Base de Cornellà, hoy Comunidad Joan García-Nieto. Dos libros pueden dar una imagen clara de su personalidad y de su paso entre nosotros: “Joan N. García-Nieto LA HONESTEDAT D’UN COMPROMIS” libro que se hizo con motivo del homenaje que la ciudad de Cornellà le tributó en 1989, Y “JOAN N. GARCIA-NIETO PARIS, s.j L´home i els seus escrits”, que se hizo con motivo del décimo aniversario de su muerte. Un modelo a seguir.

juliol 2015CCOO guanya les eleccions pel Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Piera 

Piera de la comarca de l’Anoia, va celebrar les seves eleccions sindicals del personal laboral.

Amb el suport de prop del  60% de la plantilla, CCOO ha aconseguint els 5  representants, el que recolza la molt bona feina feta pels nostres delegats i delegades durant els quatre anys precedents i ens torna a donar la confiança i empenta necessària pels propers quatre anys.

Felicitem els cinc nous delegats i delegades i desitgem que continuïn amb la seva bona tasca feta fins ara.

Juliol 2015
La votació sobre el TTIP tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol al Parlament Europeu

 

CCOO de Catalunya reclama per carta als europarlamentaris catalans que votin en contra del TTIP

 

CCOO de Catalunya ha adreçat una carta signada pel seu secretari general, Joan Carles Gallego, als europarlamentaris catalans demanant que votin en contra del TTIP (Acord Trasatlàntic de Comerç i Inversió) en la votació que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol en el Parlament Europeu.

 

CCOO recorda en la carta que la immensa majoria de la seva afiliació és contrària als termes com s’està produint la negociació del TTIP i que el sindicat ha demanat la seva immediata aturada juntament amb la plataforma europea contrària a aquest tractat. CCOO prega en la carta als europarlamentaris que tinguin en consideració a l’hora d’emetre el vot,  que el respecte i la independència del Parlament Europeu és un dels elements centrals de l’Europa que defensen els treballadors i les treballadores de Catalunya. El sindicat destaca que Europa s’ho val i que ja té prous problemes que reclamen decisions immediates com per dispersar l’atenció en qüestions tan opaques i poc democràtiques com el TTIP.

 

En aquest enllaç trobareu la resolució aprovada per CCOO de Catalunya on es demana la aturada immediata de les negociacions del TTIP http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/Resolucio_TTIP_CCOO_CAT_3.pdf

Juliol2015
 CCOO  arrasa a les eleccions sindicals de l’Ajuntament d’Igualada 

Amb una participació mitjana entre les dues meses electorals del 64%, el personal laboral de l’Ajuntament d’Igualada ha celebrat les seves eleccions sindicals.

13 delegats i delegades ( 5 a la mesa de tecnics i 8 a la mesa d’especialistes)  han estat escollits per representar al conjunt de la plantilla. Dels 13 representants, 11 son de CCOO i 2 de la CGT.

El personal laboral ha tornat a donar la confiança als representants de CCOO, que tant eficientment han defensat els drets dels treballadors i treballadores.  

Juliol 2015 


 

CCOO guanya les eleccions sindicals a HERTZ

L’ empresa Hertz ubicada al Prat de Llobregat i amb delegacions a Barcelona i Sabadell,  pertany al sector de lloguer de vehicles,  i ha celebrat les seves eleccions sindicals aquest mes de juny.

Amb un cens de 56 persones, i un comitè  de 5 delegats i delegades, els treballadors i treballadores han donat la confiança a la candidatura de CCOO.

El nostre sindicat  torna a tenir representació en el comitè d’empresa.

Un equip de delegats i delegades, en el que es combina la joventut i l'experiència  treballarà pels drets laborals i socials dels companys i companyes de Hertz .  

Juny 2015 

CCOO destrona de la majoria absoluta a la ugt en Groundforce

A les eleccions sindicals celebrades ahir a Groundforce, empresa del sector aeri, CCOO va aconseguir un excel·lent resultat, passant de 4 delegats/des a 9.

L’empresa Groundforce del sector aeri i ubicada a la T1 de l’aeroport de Barcelona, es dedica a serveis de hanling.

Amb un cens de més de 1.100 treballadors i treballadores  te un comitè de 23 delegats i delegades, que tradicionalment ha comptat amb la majoria absoluta de ugt.

La nova composició del comite queda amb 9 delegats/des de CCOO, 9 de ugt i 5 de cgt.

Amb un treball abnegat i amb una campanya valenta, amb el lema “VOTA SIN MIEDO”, els companys i companyes de CCOO  han assolit una fita històrica, que ugt perdés la majoria absoluta, i poder fer un treball sindical de qualitat, al servei dels treballadors i treballadores i en defensa dels seus drets socials i laborals.

Felicitem al conjunt de delegats i delegades de CCOO i a la seva afiliació¡¡¡  

juny 2015
La FSC del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf col·labora a les eleccions sindicals del Estado a Catalunya

Els 11 centres electorals de l’Administració de l’Estat han comptat amb interventors i interventores de la FSC del BALLAPAG i del territori.

Els centres ubicats a Cornellà, El Prat, Gava, Igualada, Martorell, Sant Boi, Sant Feliu, Vilafranca i Vilanova han estat oberts des de les 10 del matí fins les 4,30 de la tarda, amb un cens d’aprop de 500 treballadors i treballadores.

Un cop finalitzat el recompta a Catalunya, CCOO millora els seus resultats globals respecte al període anterior. 

juny 2015 CCOO  recupera el 100% dels delegats i delegades d’Aigües del Prat

El comitè d’empresa  d’Aigües del Prat, ha tornat a recuperar els 5 delegats i delegades per CCOO que tenia fins fa quatre anys.

Amb una participació del 64% de la plantilla a les eleccions sindicals, els treballadors i treballadores de l’empresa municipal d’aigües, ha donat la seva confiança als representants sindicals de CCOO.

Felicitem als delegats i delegades de CCOO  per la feina feta¡¡¡

Juny 2015 


La FSC del Baix Llobregat a la oficina de la OTG de Sant Feliu de Llobregat

La Federació de Serveis a la Ciutadania ha participat  dins de la campanya de la Unió Intercomarcal Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf, d’informació a les oficines de Treball de la Generalitat.

Es va donar informació sobre la prestació contributiva per atur, el subsidi d’atur i els punts 8 d’informació per a persones en atur de CCOO, ubicats a les seus de la Unió Intercomarcal.

Periòdicament aquesta tasca es fa en cada una de les OTGs de les 4 comarques que conformen CCOO. 

Juny 2015


 


CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals al Consell Comarcal del 

Baix Llobregat

Al comitè d’empresa del Consell Comarcal, CCOO ha tret 3 dels 5 delegats i delegades  escollits. Desprès de la signatura del conveni col·lectiu  i d’un treball sindical eficaç, el treballadors  i treballadores, amb una participació del 100% de la plantilla, han donat majoritàriament la seva confiança als representants de CCOO.
juny 2015


CCOO obtiene todos los delegados y delegadas del comité de empresa de CALDERO Y NAVARRO

La empresa Caldero y Navarro del sector de carretera, se dedica al transporte de mercancías para Mercadona.

En las elecciones sindicales celebradas recientemente han dado la representación íntegra de su comité de 5 delegados y delegadas a CCOO.

La empresa tiene una plantilla de 76 personas y está ubicada en Sant Sadurni d’Anoia.

Felicitamos a los nuevos delegados por sumarse a CCOO para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

juny 2015


 


La FSC-BLLAPAG se suma als actes in memoriam d’Abel Martínez Oliva

El company Abel Martínez Oliva va se assassinat el 20 d’abril fent un acte educatiu. Un acte educatiu és generós, compromès, digne. Rebre la mort com a resposta és el més dolorós dels contrasentits. 

Totes les persones que treballem en escoles i instituts ho hem sentit com una ferida pròpia perquè toca el propi concepte d’educació i la pròpia dignitat professional. És per això que no podem abandonar la memòria del company i que no podem abandonar la solidaritat amb les altres víctimes. 

La Federació d’Educació de CCOO vol que el dol esdevingui força, reflexió i en propostes. El compromís de CCOO amb la memòria d’Abel Martínez Oliva consisteix en fer tot el possible perquè mai més hi hagi una altra víctima en un centre educatiu. No ha de tornar a passar,mai més. 

La funció del sindicat ha de consistir en lluitar per les condicions laborals, materials i organitzatives que requereix avui l’educació. La precarietat no és compatible amb la dignitat ni amb l’eficiència.

maig 2015 CCOO ha estat el sindicat més votat a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

CCOO ha estat la candidatura més votada, a les eleccions sindicals de l’Ajuntament de Vilafranca.

El nostre sindicat ha obtingut 10 delegades i delegats dels conjunt 22 que representen al personal funcionari i al personal laboral.

Amb una plantilla total 395 treballadores i treballadors, (106 personal funcionari i 289 personal laboral) i una participació mitja del 67.73 % CCOO ha obtingut un total de 138 vots, el 53,1 % dels vots emesos.

La resta de vots han estat distribuïts entre els altres 3 sindicats.

El personal municipal ha tornat a donar la seva confiança als representants sindicals de CCOO.

 Maig 2015


JUBILACIÓ ANTICIPADA PELS POLICIES LOCALS

Desde la Agrupació de Policia de CCOO,   os podemos informar  que se ha iniciado formalmente el procedimiento para llevar a cabo las modificaciones normativas que permitirán regular la jubilación anticipada de los policías locales.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  ha dado orden al inicio de estos trabajos que permitirán en breve incluir a los policías locales en esta normativa. Esta media  afectará a un colectivo de más de  70.000 trabajadores de nuestro colectivo.

Procedimiento para incluir a los Policías Locales: La normativa permite el anticipo de la edad mínima exigida para jubilarse solo a colectivos que desarrollen actividades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad, a través del establecimiento de coeficientes correctores.

Para ello, el ‘RD 1698/2011,  establece el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar, la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social’ señala la elaboración de estudios.

Así, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social analizará el establecimiento de dichos coeficientes, mientras el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre siniestralidad de la tarea de los agentes locales.

 

 

 

 

 

 

Situación en Catalunya: Aunque algunos ayuntamientos catalanes se han negado a colaborar en este proyecto no facilitando información necesaria, Desde la Agrupación de Policía de CCOO queremos agradecer el trabajo a la mayoría de corporaciones locales, que  si han colaborado en el proyecto de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Federación Española de Municipios.

La Plataforma de Policías Locales y Autonómicos, formada por CCOO y las principales fuerzas sindicales, representan a más del 95 % de los efectivos policiales a nivel estatal. Desde hace años se está luchando para conseguir esta reivindicación histórica por una cuestión de dignidad profesional, que otros cuerpos policiales ya tienen reconocida.

Los policías tienen una media de edad muy alta, por lo que desde hace años ya se viene solicitando al Gobierno que regule un adelanto en la edad de paso a segunda actividad o la situación de retiro de los agentes. Aún así, son  muchos los policías que se ven obligados a seguir patrullando las calles, ante la falta de puestos de segunda actividad.

Maig 2015


 
 

La FSC del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf a la manifestació del 1r de maig

60.000 treballadores i treballadors s’han manifestat avui pels carrers de Barcelona, contra la precarietat laboral, per uns salaris dignes i per una protecció social de qualitat.

Un altre jornada reivindicativa de les forces sindicals contra la onada neoconservadora del govern central i autonòmic, que pretenen desmantellar els drets de la classe treballadora.

Maig 2015


 

Antonio Nogales delegat sindical de CCOO rep el reconeixement del sindicat intercomarcal

Dins de les activitats del 1r de maig, s’ha celebrat a la seu de CCOO de Cornellà de Llobregat, un acte de reconeixement a delegats i delegades de les diferents federacions de la Unió Intercomarcal.

Per part de la Federació de Serveis a la Ciutadania, ha rebut l’homenatge el company Antonio Nogales, històric representant sindical de CCOO i funcionari de l’Ajuntament d’Igualada.

L’acte s’ha iniciat amb una ponència del parlamentari Jaume Bosch, sobre la comarca del Baix Llobregat com a territori de cohesió social.

Abril 2015


 

La FSC del Baix Llobregat participa a la “metrada” per la manifestació del 1r de maig 

Delegats i delegades del Baix Llobregat han repartit fulletons des de primera hora del matí, convocant a la manifestació del 1r de maig.

Sota el lema: PRECARIETAT ES EXPLOTACIÓ, les forces sindicals convoquen divendres a les 11,30h a la Ronda Sant Pere de Barcelona, per un treball i salari digna.

CCOO  reclama convenis col·lectius que protegeixin les condicions laborals, contractes fixos, una renda garantida de ciutadania, i serveis públics de qualitat.

abril 2015Sentencia absolutoria para los compañeros y compañera de la sección sindical de CCOO de DRONAS, 2002, S.L.

Habiendo sido citados en el Jutjat de Pau de Sant Andrés de la Barca el 31 de Marzo de 2015 a un juicio de faltas, los compañeros M. A.P., J. A. G. Á. y la compañera M. H., pertenecientes a la Sección Sindical de CCOO Dronas 2002, han sido absueltos de la acusación. 

Siendo la denunciante Y. P. G. de la empresa Segur Tedos Corredurías de Seguros, S.A., empresa con oficina contratada dentro de la empresa Dronas 2002, S.L., 

Los hechos ocurrieron el día 7 de Octubre cuando la parte social acompañaron a una trabajadora de dicha Correduría a recoger sus enseres personales, ya que fue despedida mediante burofax estando de baja por ansiedad y en trámite denuncias pendientes por moving. Lo que para nosotros corresponde a una actuación propia de los servicios que tenemos que dar como delegados/a Sindicales, (acompañar , asesorar…)  para la parte empresarial es una falta de coacciones. 

Creemos que nuestra empresa ha sido participe en el apoyo a la Gerente denunciante, ya que les facilitó nuestros datos personales;  dirección personal y teléfono móvil de contacto.

La sección sindical de CCOO damos nuestro agradecimiento al gran apoyo y ánimo recibido por el equipo de la FSC BLLPAG de Cornellà de Llobregat, y al servicio tan profesional dado por Pau Núñez y Rafael Nuñez del Gabinete Jurídico de CCOO.  Esta sentencia  y el apoyo obtenido, nos da más fuerza para seguir trabajando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Abril 2015CCOO guanya les eleccions sindicals a ONDUNOVA, S.L.

Les eleccions sindicals celebrades a ONDUNOVA, ha estat  una nova victòria per CCOO. L’empresa de Santa Margarida i els Monjos, es del sector de gràfiques, i el centre de treball de Antonio de Lamo, delegat sindical i membre de l’Executiva comarcal de la Federació de Serveis a la Ciutadania.

De 5 delegats i delegades que composen el Comitè d’Empresa, CCOO ha obtingut 4 representants.

Els companys i companyes han tornat a donar la confiança al sindicat CCOO i als seus representants. 

Abril 2015CCOO millora els resultats electorals a l’Ajuntament del Prat de Llobregat

CCOO ha obtingut 10 delegats i delegades del 26 que formen la representació sindical, millorant el resultat anterior.

En el Comitè d’Empresa ha estat el sindicat més votat, amb 6 representants.

En aquest moments cap sindicat, dels 3 que tenen representació, te la majoria absoluta.

La participació mitjana va ser del 69% de la plantilla de l’Ajuntament, amb un cens de 725 treballadors i treballadores.    

Abril 2015


 
 

Rotunda  victòria de CCOO a les eleccions sindicals de la capital del Baix Llobregat

Amb una participació del 72,9% del cens electoral, CCOO de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha obtingut 9 delegats i delegades, dels 18 representants que conformen la representació sindical. La resta de delegats i delegades han quedat repartits entre els altres  3 sindicats.

Desprès d’anys de treball sindical, CCOO torna a recuperar la majoria i a ser la força més votada al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.

Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, han donat la seva confiança als candidats i candidates de CCOO, a les portes de la negociació del proper conveni col·lectiu.

Abril 2015


 

La Secció Sindical de CCOO de Cornellà de Llobregat guanya el judici contra l’Ajuntament 

La secció sindical de CCOO va denunciar a l’Ajuntament de Cornella de Llobregat, per modificar unilateralment el catàleg de llocs de treball, sense negociació prèvia amb la representació dels treballadors i treballadores.

El Jutjat número 7 de Barcelona de lo contenciós administratiu, ha  condemnat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per una vulneració flagrant  de l’Estatut Basic de l’empleat públic.

Aquesta condemna suposa la no modificació del catàleg de llocs de treball i el pagament de les costes del judici.

Aquesta sentencia es el fruit d’una gran feina de la secció sindical de  Cornellà i el treball del serveis jurídics de CCOO.

abril 2015   


  
 

CCOO millora la seva representació a l'Ajuntament de Martorell

A les eleccions sindicals  d'aquest mes de març, CCOO ha augmentat el nombre de delegats/des en el Comitè d'Empresa i mantingut la representativitat de la Junta de Personal (que passava de 9 a 5 delegats).

CCOO continua sent, doncs, la primera força entre els empleats/des públics de l'Ajuntament de Martorell.

Aquest resultat es deu a l’esforç i la bona feina feta, defensant els drets i les condicions tant dels serveis públics com dels seus treballadors i treballadores.

Així mateix CCOO augmenta el seu pes relatiu al haver disminuït la composició dels òrgans de representació.

Març 2015CCOO guanya les eleccions sindicals a GRAFOPACK, S.A.

La empresa Grafopack, del sector de gràfiques, ha celebrat eleccions sindicals al seu centre de treball a Òdena, comarca de l’Anoia.

Amb una plantilla de 130 treballadors i treballadores i un comitè de 9 delegats i delegades, CCOO ha obtingut 6 representants sindicals, 3 a la llista  de tècnics i administratius i 3 a la llista de especialistes ( en la que també concorria el sindicat ugt.

Amb una participació del 72% en el procés electoral, el conjunt de treballadors i treballadores a tornat a donar la confiança als companys i companyes de CCOO.

Març2015


  

CCOO es manifesta a la Fira Graphispag pel conveni  col·lectiu del sector

A prop de 200 delegats i delegades de CCOO de Catalunya i el País Valencia, s’han manifestat avui davant del Saló internacional de la industria i comunicació GRAPHISPAG de Fira de Barcelona.

El motiu de la manifestació es el conveni col·lectiu del sector estatal de gràfiques, que fa un any i mig  que es negocia sense resultats tangibles pels treballadors i treballadores. El 5 de març ha tingut lloc la mediació amb la patronal al SIMA de Madrid, sense cap resultat.

La propera mediació tindrà lloc el 14 d’abril, i en cas que no hi hagi una postura dialogant per part de la patronal continuaran les mobilitzacions.

L’acte ha comptat amb la presència de la secretaria general Joaquina Rodriguez, i el coordinador del sector de gràfiques a Catalunya Fernando Medina.

La lluita continua per un conveni col·lectiu just¡¡¡

Març 2015


CCOO guanya la demanda de la paga extra de nadal a l’Ajuntament de Piera 

CCOO ha guanyat la demanda de reconeixement de dret i quantitat interposada contra l’Ajuntament de PIERA, per part dels treballadors i treballadores, relativa a la “part meritada” de la Paga Extra de Nadal de 2012. 

Aquesta Sentència dóna la raó als treballadors i treballadores laborals i els reconeix el dret a cobrar la part devengada d’aquesta paga, que suposa la recuperació del 53’61% de la mateixa. 

El treball del Comitè d’Empresa ha estat essencial per aconseguir posar la demanda, en defensa dels interessos del personal laboral de l’Ajuntament.

Març 2015  CCOO signa el conveni del Consell Comarcal del Baix Llobregat i Organismes autonoms 2015/2019

CCOO ha signat l'Acord Regulador de les condicions de treball dels empleats/des públics del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus organismes autònoms 2015/2019.

CCOO ha estat qui ha impulsat aquest Acord, que recull en un de sol, les condicions del personal funcionari i del personal laboral.

Els delegats i delegades de CCOO estem fermament convençuts que cal continuar avançant cap a la consideració d'"empleat/da públic" i que això es pot fer respectant les regulacions legals que en siguin específiques i tenint en comú el millor de totes dues.

L'assemblea de treballadors/es va aprovar la signatura de l'Acord i cap vot en contra.

Malgrat la època en la que estem, de retallades de tot tipus (drets, retribucions, millores socials...) valorem molt positivament alguns articles concrets on arribem fins al màxim que ens permet una bona interpretació del marc legal.

Valorem també compromisos de futur, com la promoció, funcionarització, revisió de la RLLT, amb terminis que comprometen a ambdues parts, més enllà de les bones intencions.

CCOO hem  treballat amb rigor, sent realistes però sense ser conformistes.

DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS. DEFENSEM ELS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS ¡¡¡

Març2015    CCOO GUANYA EL JUDICI DEL DELEGAT DE “RJ AUTOCARES  

El delegat de CCOO de l’empresa RJ AUTOCARES ( AUTOCARES JIMÉNEZ DORADO), de Sant Joan Despí, José Luis P. N., ha obtingut una Sentència favorable que declara que el seu acomiadament va ser NUL, i condemna l’empresa a readmetre’l i abonar-li els salaris deixats de cobrar durant els mesos que ha estat esperant aquesta sentència judicial, a més d’una indemnització per danys morals. 

Després del seu segon acomiadament, ja que era la segona vegada que l’empresa l’acomiadava, es van anar realitzant accions de suport al company per part de CCOO. En aquestes mobilitzacions van participar companys i companyes del Sector de Carretera, de la comarca del Baix Llobregat i especialment del Sindicat Comarcal (ara Intercomarcal) de la FSC-CCOO. 

Al mateix temps, CCOO va fer diversos intents de negociació i acord amb la Direcció, però no va ser possible, per la postura totalment antisindical d’aquesta empresa. 

Finalment es va haver d’arribar a Judici, i el Jutjat del Social ha declarat NUL l’acomiadament, al quedar demostrat per part del company acomiadat i del Gabinet Jurídic de CCOO que l’acomiadament es va produir per motius antisindicals. 

Un cop més donem les gràcies a tots els companys i companyes que van mostrar el seu suport i solidaritat, i seguirem donant suport al company, ja que la lluita no s’acaba aquí.

Març2015Acte en commemoració del dia internacional de la  dona treballadora

Més de 50 persones va assistir a l’acte del dia de la dona treballadora.

La presentació va anar a càrrec de Saida Ehliluch, i Carolina Recio, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer la ponència.

La ponent va dissertar sobre les dificultats que tenen les dones per conciliar la vida familiar i laboral, i la precarietat del mercat laboral femení ( temporalitat, horaris,...)

Malgrat que hi ha una legislació  ( llei d’igualtat, llei de conciliació, llei de dependència, ...)  que pretén facilitar la conciliació a les dones, en realitat va orientada a les dones amb fills, i deixa fora de l’escenari a la resta de persones afectades ( parelles, empresaris,...).

Carolina Recio va dir que en el àmbit sindical cal actuar sobre 4 eixos: cal feminitzar el treball sindical, augmentar la presencia de dones en les negociacions col·lectives, ampliar els permisos de paternitat, i reclamar serveis de cura a les administracions públiques.

Finalment es va donar lectura a un manifest davant del carrer Isabel Aunion, líder sindical de Cornellà de Llobregat. 

Març 2015


Milers de persones es van manifestar  per una sanitat pública i de qualitat

Ahir 25 de febrer, milers de ciutadans i ciutadanes es van manifestar contra les retallades en sanitat, i per un serveis sanitaris de qualitat.

La convocatòria que van fer el Forum Social del Baix llobregat i la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Llobregat,  es va veure recolzada per una multitud, que va manifestar-se entre el Hospital Moises Broggi de Sant Joan Despí i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Al final de recorregut es va donar lectura a un manifest.

CCOO del Baix Llobregat i la Federació de Serveis a la Ciutadania van participar a la manifestació.

Febrer 2015La Secció Sindical de CCOO celebra el juicio contra l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

 

Hoy, 24 de febrero se ha realizado finalmente el juicio contencioso sobre la falta de negociación en los cambios realizados en la plantilla y el catálogo de puestos de trabajo que se había venido anunciando, y que en la anterior convocatoria se suspendió debido a la petición de la sección sindical de UGT de personarse como parte interesada.

Celebramos que UGT se haya adherido a la reclamación presentada por CCOO en todos sus aspectos, que en definitiva, y como veníamos anunciando, se produce en defensa de la negociación colectiva y en beneficio de los trabajadores y trabajadoras.

Seguimos insistiendo, tal como hemos defendido durante todo el proceso, la ausencia de negociación, en este y otros aspectos, por parte de los responsables del equipo de gobierno, a pesar de las continuas llamadas que se han realizado desde distintos ámbitos de CCOO.

A nuestro parecer, ha quedado demostrado que la administración no ha obrado correctamente en cuanto a la reclamación presentada, y, por nuestra parte, esperamos que cuando se pronuncie la correspondiente sentencia, acabe dándonos la razón en este conflicto.

La representación de la empresa ha hecho hincapié en los mismos argumentos que viene defendiendo la empresa, y que nosotros, la representación de los trabajadores/as, no estamos de acuerdo y echamos en falta una verdadera negociación colectiva.

Esperamos que a partir de este hecho, la administración adquiera conciencia no sólo de negociar de buena fe, sino de cumplir con aquello que se firma con la representación de los trabajadores/as, y deje de tener como rehenes de sus incumplimientos al conjunto de la plantilla.

Nuevamente reiteramos que desde la sección sindical de CCOO seguimos abiertos a la negociación, pero una negociación real, seria y fructífera, y que en estas condiciones la corporación siempre nos encontrará dispuestos a sentarnos en la mesa negociadora.

febrer2015


CCOO  millora el resultat  electoral a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

A les eleccions sindicals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, els representants de CCOO han millorat el número de representants al Comitè d’empresa ,passant de 5 a 6  delegats  i delegades.

Amb una Junta de personal de 9 delegats, CCOO ha obtingut 3, i al Comitè d’empresa 3 més.

Amb aquest resultat es trenca la majoria absoluta  de la UGT als òrgans de representació del consistori.

En una situació tan difícil, felicitem als companys i companyes de la secció sindical i als seus responsables per haver superat els resultats anteriors.

Febrer 2015


FSC del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf a la Jornada pel dret de vaga 

Les darreres iniciatives legislatives per part del Govern del Partit Popular  contra els drets de vaga, manifestació, llei de taxes … estan portant   a un retrocés en els drets de la ciutadania.

Els sindicats CCOO, UGT,  USOC, responent a la convocatòria realitzada per l’Organització Internacional de Treball,  es van manifestar davant de la Delegació del Govern a Barcelona i altres edificis institucionals del territori català.

Febrer2015
NISSIN, gestor logístic de Sharp (Cornella de Llobregat), intenta vulnerar el dret a vaga dels treballadors i les treballadores 

Des del 10 de gener, primer dia de vaga i fora de l’horari laboral, la direcció va intentar buidar les instal·lacions de l’Ametlla del Vallès 

NISSIN és l'empresa creada per gestionar la logística de la mercaderia del gegant asiàtic Sharp, ubicat a Cornellà de Llobregat i dedicat a la fabricació i comercialització d'equips electrònics.

La direcció ha contractat un servei extern de transport i creient que les instal·lacions estarien buides ha intentat emportar-se tot el material emmagatzemat vulnerant el dret fonamental a vaga. 

El servei extern de transport ha estat acompanyat per la directora de RRHH de la seu de Barcelona i per un advocat extern a l’empresa. La presència dels treballadors/es de NISSIN – Sharp, i de membres del sindicat CCOO han frustrat aquesta acció mafiosa de la direcció. 

Recordem que des de l’1 de desembre del 2014 la Direcció de Sharp va pactar amb la representació legal l'acomiadament de 53 treballadors, amb indemnitzacions de 45 dies per any amb un límit de 42 mensualitats més altres tres mensualitats extra, a més de reduir el nombre d'acomiadats inicialment previstos. En aquest procés de negociació l'empresa deixa a l'estacada al seu gestor logístic, NISSIN, empresa creada per treballar en exclusiva per SHARP. Els treballadors i treballadores de NISSIN treballen sota supervisió directa de Sharp. La reducció del volum de negoci de Sharp al nostre país per la venda de part del seu negoci a Europa (la fabricació de televisors i aparells d'àudios), implica que els treballadors contractats per fer la logística de les seves mercaderies es quedin al carrer. 

Instem a l’empresa NISSIN – Sharp a abandonar aquesta estratègia mafiosa que els duu a un carreró sense sortida. Per a nosaltres la negociació i la concertació és el camí, sense abandonar la defensa dels nostres drets fonamentals com el de vaga.

Febrer 2015La FSC del baix llobregat-alt penedés-anoia-garraf celebra el primer Consell del 2015

El Consell es el màxim òrgan de representació entre congressos, dels afiliats i afiliades. En ell estan representats les empreses més importants de la Federació en el territori, així com l’executiva intercomarcal  de la federació de serveis a la ciutadania.

En el ordre del dia figuraven temes com l’evolució de l’afiliació, un informe sobre les eleccions sindicals ( recordem que estem en ple període de concentració electoral  en les empreses i les administracions públiques), i la situació pressupostària de la federació intercomarcal.

Finalment es va analitzar el Codic de Conducta, un conjunt de mesures per reforçar les millors pràctiques de govern i control de CCOO

Febrer 2015 
Victoria de CCOO a les eleccions sindicals d`ACESA ( Autopistas Concesionaria Española)

CCOO ha guanyat de forma aclaparadora les eleccions sindicals al Comitè d’empresa d’ACESA al centre de treball de Gerència Sud, ubicat a Martorell (Baix Llobregat).

La participació de la plantilla ha estat del 74% i CCOO ha obtingut 8 delegats dels 13 que composen el Comitè d’empresa.

Per cinquena vegada consecutiva, CCOO assoleix la majoria absoluta en el conjunt del 5 centres de treball que l’empresa te a Catalunya. Aquesta vegada aquesta majoria l’ha obtingut en cada un dels 5 Comitès d’empresa.

En total CCOO te 37 delegats i delegades dels 53 possibles, amb un percentatge de vots global del 69,35% . Els altres 16 delegats i delegades es reparteixen entre 3 sindicats més.

Aquest resultat es la resposta a una feina ben feta per part del conjunt de delegats i delegades de CCOO

Febrer 2015CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals a DRONAS 2002 S.L.U.

Amb una participació del 83% de la plantilla, s’han celebrat les eleccions sindicals  a l’empresa DRONAS de Sant Andreu de la Barca.

La representació sindical formada per 13 delegats i delegades ha sigut des de fa anys de CCOO, que en aquesta ocasió a tornar a repetir uns excel·lents resultats, obtenint 12 delegats i delegades.

El conjunt de la plantilla ha tornat a dipositat la seva confiança en els representats sindicals de CCOO, i en el seu treball de defensa dels drets  laborals, i la dignitat dels llocs de treball.

febrer 2015


La FSC  del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf va participar a la jornada d’informació a la OTG de Sant Feliu de Llobregat

Durant el dia d’ahir es va donar informació als usuaris de la OTG ( oficina de treball de la Generalitat) de Sant Feliu de Llobregat.

A les portes de la OTG es van repartir fulletons de INFOATUR ( servei d’informació per a persones a l’atur de CCOO).

El sindicat intercomarcal té al Baix Llobregat 4 centres d’informació a Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Gava i Martorell que donen informació sobre els recursos del sindicat, i les prestacions a les que tenen dret les persones inscrites al sistema públic de protecció social.

Els delegats de la FSC intercomarcal van participar a la jornada informativa.

Gener 2015  CCOO ha guanyat les eleccions al Consell Comarcal del Garraf.

Amb una participació del 70% i  un comitè d'empresa de 5 delegats/des, el personal laboral del Consell Comarcal del Garraf ha escollit els seus representants sindicals.

Així, CCOO com a única candidatura presentada, ha recuperat la majoria absoluta del 5 membres del comitè.

Amb aquesta alta participació, el personal del Consell Comarcal ha reconegut la feina feta per les delegades i delegats de CCOO, i a la vegada és una mostra de la confiança en els companys i companyes del nostre sindicat.

Gener 201550è aniversari de CCOO a la Parròquia de Sant Miquel de Cornellà de Llobregat 

En un acte molt emotiu, les CCOO del Baix Llobregat, van celebrar a la Parròquia de Sant Miquel les primeres trobades del sindicat fa 50 anys.

Amb una nodrida assistència, al principi de l’acte es va col·locar una placa commemorativa a la façana de l’església.

Van intervenir l’Alcalde de Cornellà, rectors de la Parròquia i els secretaris de CCOO intercomarcal i nacional ( Toni Mora i Joan Carles Gallego). Així com companys i companyes històrics del nostre sindicat, especialment el pare de la companya Alba Garcia Sánchez ( Secretària de la Dona i Cohesió Social de la CONC).

L’acte va estar conduit per Antonia Lozano de la Federació d’Industria del Baix Llobregat-Alt Penedès-Garraf-Anoia. 

Desembre2014 


 

 

Ahir el nostre company  Enrique Fossoul va morir fruit d'una complicació quirúrgica.  L'Enrique havia estat fins divendres Secretari General de la FSC-CCOO, precisament va ser el divendres que es va celebrar un Consejo Federal Estatal a Girona per anunciar la dimissió de l'Enrique per malaltia i la substitució del mateix pel company Javier Jiménez.
L'Enrique afiliat a la FSC-CCOO de Catalunya ( vivia a Roses ) feia més d'un any que lluitava contra el càncer que s'havia tornat a reproduir i per aquest motiu va plantejar la dimissió.  La seva empenta, la seva ferma voluntat de lluita per la justícia social, sempre amb les CCOO, les seves estimades CCOO, tot el que ha aportat, ; sempre perdurarà en la nostra memòria.

Desembre2014
La FSC de la Unió Intercomarcal se suma als actes contra la violència masclista

Amb motiu del 25 de novembre, jornada contra la violència masclista,els delegats i delegades van donar lectura d'un manifest a la seu de CCOO de Cornellà de Llobregat.

El document aposta per la igualtat de gènere, la protecció de les dones davant de la discriminació, i una justícia ràpida i eficaç  per a les dones que pateixen violència masclista.

novembre2014


 

CCOO de Catalunya celebra el seu 50 aniversari

Avui 20 de novembre de 2014, a la plaça del davant de l’església de Sant Medir de Barcelona, s'ha celebrat l'acte inaugural del 50è aniversari de la fundació de les CCOO de Catalunya.

A l’acte han assistit un gran nombre de delegades, delegats i càrrecs de CCOO, així com autoritats que han volgut estar presents en aquesta històrica jornada.

L'acte, amb parlaments del Secretari General de CCOO Joan Carles Gallego, representants de la parròquia i de l'Alcalde de Barcelona, ha consistit en la descoberta d'una placa commemorativa dels 50 anys d'aquella primera assemblea de treballadores i treballadors que van celebrar, una data com avui de l'any 1964 i que va ser el començament de les CCOO de Catalunya.

novembre 2014

 

 

 

 

 

 

 

 


CCOO reclama el retorn dels professionals al servei de cafeteria del Centre Penitenciari Brians 2 

Han estat substituïts per màquines de vending, amb productes en mal estat 

CCOO informa que després de menys de tres setmanes de l'acomiadament del personal de la cafeteria del Centre Penitenciari Brians 2, on va ser substituït per màquines de vending, els treballadors del citat centre s'han trobat avui amb entrepans florits a una de les màquines que substitueix a les treballadores de la cafeteria. 

Però aquest no és el primer cop que hi ha problemes des que el personal de la cafeteria de Brians2 ha estat substituït per màquines. CCOO, sindicat representatiu al centre, denuncia la qualitat de les màquines instal·lades: els productes són de qualitat ínfima, els forns cremen embolcalls i no escalfen productes, generant fums en espais sense ventilació i riscos de possible foc en un espai on tampoc tenen extintors. 

CCOO demana que la cafeteria de Brians2 torni a ser gestionada per professionals que dotin de servei als treballadors del centre, on es treballa 24 hores al dia, i critica la política del CIRE i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris que permet que es precaritzi el servei que reben els treballadors penitenciaris en el desenvolupament de la seva tasca. 

Novembre 2014


CCOO guanya les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

Amb una participació de gairebé el 90%, i 14 delegades i delegats a triar, el personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  ha escollit els seus representants.

CCOO ha estat l’opció més votada en les 3 meses electorals. A la Junta de Personal ha obtingut 1 delegat, les altres quatre forces sindicals 1 delegat cadascuna.

Al Comitè d’Empresa CCOO ha tret 7 delegats i delegades dels 9 possibles.

D’aquesta manera CCOO manté la majoria sindical de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

El conjunt de la plantilla del consistori, ha donat la seva confiança a la feina realitzada pels delegats i delegades de CCOO, en un context tan difícil com aquest.        

Novembre 2014

 
Vaga a l’empresa GyD Iberica del Prat de Llobregat per 

l’acomiadament de 8 persones 

La plantilla de l’empresa GyD Ibérica, d’El Prat de Llobregat, de prop de 400 treballadors i treballadores, dedicada a les arts gràfiques, va realitzar una vaga d’una hora de durada per cada torn.

La vaga es va portar a terme el dimarts 4 de novembre en protesta per la falta de voluntat negociadora de la Direcció, que s’ha vist agreujada recentment per l’acomiadament de 8 persones.

El grup multinacional G&D al que pertany l’empresa GyD Ibérica, afirma que es troba en una situació delicada, que ha provocat diversos plans globals de retallades i ajustos de costos. 

El personal, per tal de garantir la viabilitat de l’empresa, porta quatre anys de congelació salarial. 

Però no estan d’acord que el pes de les retallades caigui a més sobre reduccions de personal a no ser com a últim recurs, i posen en dubte que la Direcció hagi exhaurit totes les possibilitats per afrontar la situació abans de recórrer als acomiadaments. 

Es difícil entendre que una empresa sanejada y que encara dóna beneficis no trobi altres maneres de fer front a una caiguda de producció. 

El Comitè no descarta augmentar les protestes en un futur si la Direcció de l’Empresa segueix en aquesta línea d’acomiadaments i manca de negociació.

Novembre2014


CCOO guanya les eleccions sindicals a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Amb una participació de més del 80%, CCOO ha guanyat les eleccions sindicals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Dels 22 delegats i delegades escollits, 11 han estat de CCOO, 6 del comitè d’empresa i 5 de la junta de personal. La resta de sindicats  van sumar 7 ugt, 3 sfp i 1 sppm.

Un altre cop CCOO torna a ser la força sindical més representativa del consistori Vilanoví.

Els treballadors i treballadores municipals han reconegut el magnífic treball portat a terme pels companys i companyes de CCOO.

Enhorabona per la feina feta¡¡¡   

octubre 2014


 

 

La 2ª conferencia de la sección sindical estatal de Correos Express de CCOO, a Cornella de Llobregat

Una trentena de delegados y delegadas de CCOO de Correos Express, de las diferentes comunidades autónomas, han celebrado la segunda conferencia de la sección sindical.

El secretario general saliente ha dado lectura al informe de gestión de los últimos cuatro años.

Ha puesto el énfasis en la grave situación económica que afecta a la clase trabajadora, la mejora de los resultados electorales, que ha permitido a CCOO ser la fuerza sindical mayoritaria en la empresa, y  las dificultades en la negociación colectiva que en alguna ocasión  ha obligado a recurrir a los tribunales.

Finalmente se ha aprobado una resolución por la que se solicita a los órganos sindicales superiores el apoyo y colaboración en la recuperación de la interlocución fluida entre la empresa i la representación sindical de CCOO.

Para concluir se ha aprobado la nueva dirección de la sección sindical estatal:  como secretario general a  Luis Romero y la ejecutiva estatal que queda formada por Yolanda Garcia, Mercedes Narros, Miguel Angel Martinez, Félix Griñan, y David Polvorinos.

Octubre2014
Vaga del personal de la cafeteria del Centre Penitenciari Brians-2

Els treballadors i treballadores de la cafeteria del CP Brians2 han començat una vaga fins el 25 d’octubre.

Els motius de la vaga és que no els hi volen pagar la liquidació, ningú se’n vol fer càrrec, ja que van ser contractades per una UTE  fa set anys, quan es va obrir el centre. Per altra banda tampoc han rebut cap carta d’acomiadament. Ja feia mesos que sabien que les acomiadaven però fins no fa gaire s’han assabentat que ningú es vol fer càrrec del pagament de la seva liquidació.

Aquestes treballadores són acomiadades perquè el CIRE (empresa pública de la generalitat, però de gestió privada) és qui està fent-se càrrec de totes les cafeteries dels Centres Penitenciaris catalans. En el cas de Brians 2, les treballadores de la cafeteria seran substituïdes per màquines de vènding i interns del propi centre. Al Centre Penitenciari de Joves Quatre Camins ja funciona així fa mesos, i ha estat motiu de queixes i denúncies  per part dels treballadors del centre.

Els treballadors de la cafeteria i el sindicat CCOO denuncien que el CIRE (centre d’iniciatives per a la reinserció), sota l’excusa de la rehabilitació dels interns, només busca omplir les butxaques dels seus directius amb mà d’obra barata, com són els interns, i sense cap tipus de mirament a l’hora de d’acomiadar als treballadors de les cafeteries.

Les treballadores es concentren durant les hores de vaga a la porta del centre i han rebut mostres de solidaritat dels seus companys i d’algun sindicat, com CCOO, que és qui està assessorant i on pertanyen els delegats sindicals d’aquest  col·lectiu en lluita.

octubre 2014


CCOO guanya les eleccions sindicals a TV3 

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals celebrades  a TV3 aconseguint 11 delegats  dels 23 del Comitè d’empresa. 

Amb 546 vots ha estat la força més votada augmentant en tres delegats/des respecte de fa quatre anys. La segona candidatura és CTTVC que aconsegueix 7 delegats (338 vots) i perd un respecte de les eleccions anteriors. SPC es queda amb 3 delegats ( 184 vots) i en perd un, la CGT aconsegueix 2 delegats ( 96 vots) i es queda igual que fa quatre anys, i finalment la UGT no aconsegueix cap delegat (59 vots). 

La participació ha estat del 66,4% superant en més de 10 punts percentuals  la de fa quatre anys.  

CCOO agraeix la confiança que ha rebut per part de la majoria dels treballadors i les treballadores de TV3 que han reconegut la bona feina realitzada pels representants del nostre sindicat durant quatre anys que han estat certament molt difícils a la televisió pública catalana. 

Octubre 2014Assemblea de 1.800 sindicalistes de CCOO a Sant Adrià del Besos

Va obrir l’assemblea  Juan Manuel Rua, professor d’història de la Universitat de Barcelona,  posant  l’accent  en el paper determinant que CCOO ha tingut en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, del sindicalisme unitari i la defensa d’un païs lliure, cohesionat i just.

A continuació 5 delegats i delegades de diferents centres de treball ( Apple Store, Celsa, Lleure Educatiu, Ajuntament de Pineda, Bershka, )   van explicar les seves vivències personals i col·lectives com a delegats i delegades sindicals,   destacant l’honestedat  dels delegats  de CCOO, la solidaritat entre companys,  la tenacitat en la defensa dels drets laborals, tot acabant amb una frase: “mai caminareu sols” .

Va finalitzar l’acte el Secretari General Joan Carles Gallego, anunciant que l’assemblea ha estat “trending topic” a Catalunya. Reiterà que CCOO es la primera força sindical, i que els poders econòmics ens volen a les persones individualitzades  i els bens públics mercantilitzats. Per axó ataquen els sindicats, perquè volem condicions de treball dignes per les persones i defensem els serveis públics i els seus treballadors i treballadores. Va manifestar que CCOO ens marquem 4 prioritats:

-      La ocupació: que els poders públics estimulin l’ocupació, sobre tot amb els joves i els desocupats de llarga durada.

-      Reforçar el paper de la negociació col·lectiva, per apujar els salaris, en funció de cada empresa i millorar l’activitat econòmica.

-      Garantir la protecció social de les persones, que a traves de la cobertura de l’atur s’eviti la desprotecció social, i la reivindicació  de la Renda Mín

ima de Ciutadania.  

-      Defensa de lo públic, alló que es de tots i totes. Tothom ha de tenir dret a la qualitat de l’educació, la sanitat, la dependència,...

Per acabar va fer esment a la retirada de la Llei d’avortament,  com una victòria de les mobilitzacions de les dones, amb les que sempre ha estat CCOO. També va reivindicar la Llei de consultes per Catalunya, i la llibertat sense càrrecs dels 300 sindicalistes encausats per defensar els treballadors i treballadores a la última vaga general.

Octubre 2014


 

Jornada de formació de la FSC del Baix Llobregat 

Una trentena de delegades i delegats del baix llobregat, es van reunir per aprofundir sobre les eleccions sindicals.

Representants sindicals de 12 ajuntaments i 7 empreses privades van debatre durant tot el matí, les estratègies i politiques sindicals de CCOO, per tal de mantenir els resultats electorals que ens permeten ser el primer sindicat comarcal.

La jornada va anar a càrrec de Serafin Blanco, responsable de formació  de l'àrea d'organització de la federació de serveis a la ciutadania.

Aquesta jornada formativa es farà a altres seus de CCOO del baix llobregat-alt penedès-anoia-garraf. 

Setembre 2014 


La FSC del baix llobregat-alt penedès-anoia-garraf amb el sector de la Generalitat de CCOO 

Dilluns 29 de setembre, la FSC ha participat en el CCOOmòbil que el Sector Generalitat de CCOO ha instal·lat a St. Feliu de Llobregat, davant els Serveis Territorials d’Ensenyament.

Aquesta acció, que es duu a terme de manera periòdica i a diferents sèus de la Generalitat en el territori, té la intenció de defensar els serveis públics i fer visible a la ciutadania la feina dels empleats i empleades públics de la Generalitat de Catalunya.

Agraïm el suport i col·laboració  de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat .

Setembre 2014 Trobada de seccions sindicals de la FSC de CCOO

El baix llobregat-alt penedès-anoia-garraf va participar amb més de 80 delegats i delegades

350 delegats i delegades de la Federació de Serveis a la Ciutadania es van aplegar a la sala d’actes de CCOO de Catalunya.

L’acte va ser un reconeixement general a les seccions sindicals, i en particular a aquelles que tenen més antiguitat, o que han millorat els seus resultats electorals o d’afiliació. Per part de la BLLAPAG va intervenir Luis Mojal de la secció sindical d’Autobusos MONH.

Així mateix es va fer un reconeixement  a aquells  afiliats i afiliades amb més de 25 anys d’afiliació al sindicat. En nom de tots els afiliats i afiliades de la BLLAPAG varen rebre el PIN dels 25 anys Josep Lluis Dominguez de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i Dani Huertas de Guarro Casas ( sector de gràfiques).

L’acte que es va iniciar amb la intervenció de Joan Carles Gallego, va finalitzar amb unes paraules del Secretari General  de la federació  Manolo Fages.

Setembre 2014